2017-01-31 11:37:07, komentarzy: 0

Dziś zamiast Bloga interesujacy artykuł Marii Krzos z Portalu RYNEK SENIORA.pl

 

 

Autor: Maria Krzos/Rynek Seniora   27 lutego 2015 12:05

Udowodnienie, że dany podmiot prowadzi nielegalny dom seniora nie jest łatwym zadaniem. Ogólny tryb postępowania określają przepisy, jednak każdy tego typu przypadek wymaga od nas indywidualnego podejścia - mówi w rozmowie z portalem rynekseniora.pl Albin Mazurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Jak wyjaśnia dyr. Mazurek, każdy podmiot, który na terenie danego województwa chce rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku musi uzyskać zezwolenie właściwego urzędu wojewódzkiego. Urzędy prowadzą także rejestr tego typu placówek oraz prowadzą w nich planowe kontrole.

Dom opieki? Ależ skąd...
 - Reagujemy także na sygnały o miejscach, w których taka działalność prowadzona jest bez odpowiedniego zezwolenia - mówi dyr. Mazurek.  - Wszczynamy wtedy postępowanie wyjaśniające oraz przeprowadzamy kontrolę doraźną.

Mazurek podkreśla, że już samo to może być wyzwaniem.  - Często bowiem osoby, które prowadzą takie placówki, robią to pod przykrywką innej działalności, np. agroturystyki czy wynajmu stancji - tłumaczy dyrektor. 

- Zdarza się, że właściciele takiego miejsca nie wpuszczają urzędników na teren posesji. Dlatego często podczas przeprowadzania takich kontroli posiłkujemy się wsparciem policji. Zawiadamiamy także inne służby. Zwłaszcza, gdy docierają do nas sygnały, że w danym miejscu nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prowadzenia takiej działalności, a osobom tam przebywającym dzieje się krzywda  - dodaje.

Kara pieniężna lub wstrzymanie działalności
Jeżeli urzędnicy wykażą, że dana działalność nosi cechy działalności, na którą właściciel powinien mieć zezwolenie, wydawana jest decyzja o nałożeniu kary, a w sytuacji stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia przebywających tam osób, decyzja o natychmiastowym wstrzymaniu działalności placówki. Urząd wymierza również karę pieniężną właścicielowi (od 10 do 20 tys. zł w zależności od liczby osób w niej przebywających) , a w przypadku „recydywy” tj. niezaprzestania działalności pomimo uprawomocnienia się decyzji o nałożeniu kary - 40 tys. zł).

- Właściciel może oczywiście się od tej decyzji odwołać, w tym przypadku właściwym organem jest minister pracy i polityki społecznej - wyjaśnia Albin Mazurek.  - Jeżeli minister podtrzyma naszą decyzję, przeprowadzamy kontrolę sprawdzającą jej wykonanie.

W jaki sposób można udowodnić, że w danym miejscu nie jest prowadzona działalność agroturystyczna, ale typowa działalność opiekuńcza? - W pierwszej kolejności rozmawiamy z rodzinami osób tam umieszczonych, sąsiadami, ze świadkami, możemy sprawdzić też na przykład zużycie wody w danym obiekcie,  - mówi Mazurek. - Nie chciałbym zdradzać wszystkich naszych metod - zastrzega.

Podstawy prawne
Prywatne domy opieki, domy seniora itp. funkcjonują w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dział II, Rozdział 3 „Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku”) oraz dwóch rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej z 28 kwietnia 2005 r.

Zgodnie z ustawą podmioty, które ubiegają się o zezwolenie na prowadzenia takiej działalności muszą m.in. złożyć odpowiedni wniosek; m. in. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom; zaświadczenie z nadzoru budowlanego;  informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki. 

 Wykorzystano Artykuł -rozmowę, portalu rynek seniora.plhttp://www.rynekseniora.pl/rynek_opieki/105/nie_jest_latwo_zlikwidowac_nielegalny_dom_seniora,973.html

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Wyszukiwarka

Kategorie

Brak kategorii

Wyszukiwarka

Kategorie

Brak kategorii

UWAGA 
WSZYSTKIE TEKSTY BLOGÓW DO DNIA 2 LUTEGO SĄ TEKSTAMI ARCHIWALNYMI Z POPRZEDNIEJ STAREJ WERSJI STRONY.
Pod każdym tekstem, zachowane zostały teksty komentarzy czytelników.

ZAPRASZAM DO LEKTURY  Autor