Komunikacja zawiera kilka aspektów: przekaz werbalny, czyli słowa których używamy; przekaz niewerbalny, czyli ton głosu, wysokość głosu oraz mowa ciała, czyli gesty,mimika, zachowanie odległości między rozmówcami.W tym miejscu należy skupić się na sposobach prowadzenia rozmowy i stworzeniu właściwych warunków do rozmowy z mieszkańcem domu.
Oto kilka wskazówek:
• zwracaj się do mieszkańca w sposób łagodny, grzeczny;
skupiaj się na głównym zagadnieniu;
• używaj krótkich i prostych zdań;
upewnij się, czy mieszkaniec dobrze cię zrozumiał;
• daj podopiecznemu tyle czasu na odpowiedź, ile potrzebuje;
swoją wypowiedź możesz wzmocnić przez gest, mimikę;
• gdy będziesz trzymał za rękę mieszkańca – może to pomóc
mu w skupieniu uwagi na rozmowie z tobą, da poczucie bezpieczeństwa, troski o niego;
nie zaprzeczaj, nie kłóć się z mieszkańcem, to tylko pogarsza sytuację;
• nie mów tonem rozkazującym, nie bądź protekcjonalny;
• nie rozmawiaj o mieszkańcu w jego obecności tak, jakby go przy tym nie było;
• unikaj rozmów przy głośnym telewizorze, radiu – to rozprasza;
podczas rozmowy skup się na mieszkańcu, nie chodź, nie kręć się po pokoju,-nierozmawiaj w przejściu, na korytarzu – okaż mu, że jest dla ciebie ważny;-nie narzucaj mieszkańcowi, co może, a czego nie może robić, lepiej podpowiedz, co jest w stanie zrobić i co jest dla niego bezpieczne.
Źródło:
Reorganizacja Domów Pomocy Społecznej w oparciu o model duński Poradnik dla kadry zarządzającej placówkami opieki całodobowej Wydawnictwo sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ KRAKÓW 2009