OPIS MIESZKAŃCA DLA POTRZEB IPW

fot.pixabay

 DZIAŁ METODYCZNY

PROPOZYCJE PRAKTYKA  

 

                                      Poniższa propozycja do opisu mieszkańca może być wykorzystana w codziennej pracy np. przy opracowywaniu lub aktualizowaniu planu wsparcia, całościowo bądź częściowo – po prostu opuszcza się to, co nie jest istotne w danej placówce lub nie dotyczy osoby, którą opisujemy. Taki schemat opisu pozwoli na kompleksowe oceny funkcjonowania mieszkańca dokonywane na posiedzeniach zespołu terapeutyczno opiekuńczego.
1.Opisz stan zdrowia mieszkańca:
• Upośledzenie/choroby ich wpływ na codzienność mieszkańca.
• Lekarstwa, jeśli takie się podaje.
• Wzrok, słuch, opieka dentystyczna, fizjoterapeuta itp.
2.Istotne informacje, jak:
• W jaki sposób, jak często i do kogo chodzi mieszkaniec w odwiedziny.
• Przez kogo mieszkaniec jest odwiedzany.
• Stopień samodzielności w poruszaniu się (chodzi z chodzikiem, wymaga podparcia, na wózku inwalidzkim, z laską itd.).
3.Umiejętności dnia codziennego:
• Stopień samodzielności w związku z ubieraniem i rozbieraniem.
• Potrafi samodzielnie lub z pomocą wybrać, uprać i kupić odzież.
• Stopień samodzielności przy jedzeniu.
• Czy jest wstanie samodzielnie lub z instrukcją – nakryć do stołu, przygotować posiłek, sprzątnąć ze stołu, pozmywać
.4.Higiena i toaleta:
• Stopień samodzielności– czy jest w stanie samodzielnie lub z instrukcją wykonywać zabiegi higieniczne.• Potrafi samodzielnie lub z instrukcją iść do toalety, umyć ręce, rozebrać się i ubrać, itd.
5.Inne funkcje/umiejętności:
• Robi zakupy, sprząta, pomaga innym, szyje, maluje, wycina w drewnie, śpiewa itp.
6.Komunikacja:
• Jakich form komunikowania używa – werbalnie czy niewerbalnie w stosunku do personelu, do mieszkańca.• Czy rozumie co inni mówią, co potrafi wyrazić.
• Formy porozumiewania się w innych sytuacjach – w szkole, u rodziców, itd.
• Inne formy komunikowania/środki pomocnicze np. język migowy, komputer, piktogramy, symbole, przedmioty, komunikator,
7.Motoryka:
• Jak jest z motoryką subtelną i ogólną.
8.Rozwój intelektualny/funkcje:
• Rozumienie pojęcia czasu i miejsca.
• Zegar, kolejność przebiegu wydarzeń, kalendarz, struktura dnia, struktura tygodnia itp.• Pamięć –ile poleceń może zapamiętać, wyuczone umiejętności.
• Wybór, w jakich sytuacjach jest w stanie dokonywać wyboru np. wybór dań, dobór towarzystwa, zajęcia w określonej kolejności itp.
.• Możliwości nauczenia się czytania, pisania, liczenia oraz rozumienia ilości, wartość pieniądza itd.
9.Zachowanie się w towarzystwie:
• Jaki jest kontakt z innymi mieszkańcami/personelem.
• Jaki jest kontakt z innymi znanymi/nieznanymi osobami.
• Jak funkcjonuje mieszkaniec w grupie dużej i małej.
10.Zachowanie emocjonalne:
• Jaki jest temperament mieszkańca.
• Czy potrafi – i w jaki sposób okazuje swój nastrój np. żal, radość, złość.• Jakie rzeczy, zdarzenia i osoby wywołują zadowolenie/niechęć.
• Czy jest agresywny/napastliwy i w jakich sytuacjach.
11.Seksualność:
• W jakim stopniu jest świadomy seksualnie.
• Otrzymuje pomoc/uświadomienie.
12.Zabiegi fizykalne, rehabilitacja, treningi:
• Bierze udział w zabiegach z zakresu fizykoterapii, terapii ruchowej, gimnastyce, treningach itp.
13.Zainteresowania:
• Jakie ma zainteresowania, czym się zajmuje.
• Jak zachowuje się na poszczególnych zajęciach.
14.Nauczanie:
•Uczestniczy w nauczaniu specjalnym w szkole, w instytucji pobytu dziennego, w warsztatach, itp.
17.Współpraca z innymi:
• Jaka współpraca/kontakt jest z innymi istotnymi osobami.
Źródło:
1.Reorganizacja Domów Pomocy Społecznej w oparciu model duński -Poradnik dla kadry zarządzającej placówkami opieki całodobowej Wydawnictwo sfinansowane ze środków Województwa małopolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ KRAKÓW 2009-www.rops.krakow.pl/publikacje